Formaliteiten

Om te starten als ondernemer moet je een aantal algemene en bijzondere administratieve formaliteiten vervullen. Hieronder bespreken we de voornaamste om je een idee te geven. Schrijf je snel in voor de cursus bedrijfsbeheer en ontdek ze allemaal!
Naam van onderneming

Bij een eenmanszaak kies je voor een commerciële naam. Voor een vennootschap is een unieke firmanaam vereist.

KBO

De Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) helpt je de oprichting van je onderneming administratief te vereenvoudigen.

Ondernemingsloket

Je wend je tot het ondernemingsloket voor alle formaliteiten die nodig zijn bij de oprichting van je eigen zaak.

Bewijs beroepskennis

De eisen waaraan voldaan moeten worden, verschillen van beroep tot beroep. Het ondernemingsloket vertelt jou welke documenten je eventueel nodig hebt.

Speciale vergunningen

Voor een aantal activiteiten zijn speciale vergunningen vereist, die de consument beschermen op vlak van volksgezondheid, verkeer of veiligheid. Het ondernemingsloket geeft jou hierover meer informatie.

Milieuvergunning

Als je in Vlaanderen een bedrijf wil starten, moet je nagaan of je een milieuvergunning nodig hebt.

Ondernemingsnummer

Je moet je ondernemingsnummer, bestaande uit een 0 of 1, gevolgd door 9 cijfers, vermelden bij alle contacten met de overheid en op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere uitgaande stukken.

Bankrekening

Je opent voor de opstart van je zaak een zichtrekening bij een bank, die best gescheiden is van je privérekening. Deze scheiding is bij vennootschappen verplicht.

Sociaal verzekeringsfonds

Je bent als startende zelfstandige wettelijk verplicht jezelf, ten laatste bij de effectieve start van de zelfstandige activiteit, aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

Btw-nummer

Als je btw-plichtig bent, moet het ondernemingsnummer na de inschrijving in de KBO ook als btw-nummer geactiveerd worden. Het ondernemingsloket geeft je hierover meer informatie.

Nationaliteitsvoorwaarde

Mensen uit het buitenland die als zelfstandige een winstgevende activiteit in België willen uitoefenen, moeten via het ondernemingsloket een beroepskaart aanvragen.

Personeelsdocumenten

Wanneer je personeel in dienst neemt, moet je steeds een arbeidsovereenkomst en een arbeidsreglement opstellen en laten ondertekenen door je werknemers. Omdat hier nogal een ingewikkelde regelgeving bij komt kijken, laat je deze administratie best over aan een sociaal secretariaat.

fCompareCourses

fCompareMax3Courses

-
0