Inzicht in marketing


Marketing is onlosmakelijk verbonden met bedrijfsbeheer. Als bedrijf wil je groeien, om te groeien heb je klanten nodig en marketing zorgt voor klanten. Toch is marketing een breed begrip waarbij heel wat aspecten komen kijken. Daarom maak je best een nauwkeurig marketingplan als leidraad doorheen jouw avontuur. Om je een eerste idee te geven, zetten we hieronder de belangrijkste onderdelen van een marketingplan uiteen.

SWOT-analyse

De SWOT-analyse bestaat uit een externe analyse die de kansen en bedreigingen voor jouw bedrijf beschrijft en een interne analyse die de sterktes en de zwaktes van jouw bedrijf uiteenzet.

SMART-doelen

Zorg ervoor dat je marketingdoelstellingen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden zijn.

Marketingstrategie

Een goede marketingstrategie belichaamt de manier waarop je jouw doelen wil verwezenlijken en staat mee garant voor succes. Er zijn een aantal modellen die verschillende concrete opties uiteenzetten.

Marketingmix

Als marketeer/ondernemer dien je je strategie te concretiseren aan de hand van de p's: product, prijs, plaats/distributie (denk bijvoorbeeld aan een webshop), promotie...

Financiële analyses

Voeg naast andere financiële analyses ook een budgetraming toe, die je denkt nodig te hebben om je marketingdoelen te bereiken. Dit onderdeel benadrukt de onderlinge verbondenheid tussen de verschillende bouwstenen van het ondernemerschap.

Implementatie en controle

Nadat je alles tot in detail hebt uitgewerkt, is een correcte implementatie essentieel. Daarom is het enorm belangrijk dat alle resultaten meetbaar zijn. Zo trek je doelgericht conclusies uit je inspanningen!

fCompareCourses

fCompareMax3Courses

-
0