Effectieve verkooptechniek

Als kersverse ondernemer is het enorm belangrijk dat je inzet op een rendabele verkoopmethode. Om je een idee te geven, vatten we hieronder 6 bekende verkooptechnieken samen.
SPIN-methode

Bij deze verkooptechniek laat je hoofdzakelijk de klant aan het woord. Door de juiste vragen te stellen, zorg je dat de klant zijn/haar eigen behoeftes inziet en het gevoel heeft zelf een oplossing te vinden.

Challenger-methode

Hier ga je de rol van consultant op jou nemen en de klant directe, uitdagende en soms moeilijke vragen stellen. Mits deze techniek goed wordt uitgevoerd, zal een vertrouwensrelatie tussen beide partijen ontstaan.

Solution selling

Deze methode spreekt voor zich: je verkoopt de klant een oplossing voor een probleem. Belangrijk hierbij is dat je het verkoopproces afstemt op de behoefte van de klant.

Sandler-methode

Door een diepgaand gesprek aan te gaan met de klant, versterk je met deze methode de vertrouwensrelatie. Daarbij wordt de aandacht gericht op de positieve impact die het aanbod heeft op individueel, professioneel en persoonlijk niveau.

Conceptual selling

Hier vertrek je van de perceptie die de klant heeft over jouw product of service. Daarrond bouw je je verkoopstrategie.

SNAP-methode

Deze methode speelt in op de manier waarop klanten beslissingen nemen. Probeer ze positief te beïnvloeden, zodat ze zelf de knoop doorhakken. Leef je in in je klant, beantwoord gedachten, prioriteiten en doelen om het vertrouwen te winnen en demonstreer de waarde van je aanbod.

fCompareCourses

fCompareMax3Courses

-
0